FrittForum Debatt Hovedsiden FrittForum Debatt

 
 HjelpHjelp   SøkSøk   GrupperGrupper   Bli MedlemBli Medlem 
 ProfilProfil   Sjekk private meldingerSjekk private meldinger   Logg InnLogg Inn 

" Rasisme, ett utspillt kort.

 
Start Nytt Tema   Svar på Tema    FrittForum Debatt Hovedsiden -> Norsk Politikk
Vis Forrige Tema :: Vis Neste Tema  
Av Innlegg
Ibliis
Rekrutt
Rekrutt


Ble Medlem: 29 Apr 2008
Innlegg: 46
Bosted: Telemark

InnleggSkrevet: 27 05 11 00:40    Tittel: " Rasisme, ett utspillt kort. Svar med Sitat

Cool Det merkelige rasisme kortet som nesten alle ikke vestlige innvandrere bruker, når argumentene ikke strekker til.

Her følger definisjonenen på rasisme : I løpet av siste fjerdedel av det 20. århundre har det vært en dreining vekk fra diskriminering av etniske grupper, og alle former for rasisme regnes av det store flertall som en krenkelse av menneskets verdighet og rettigheter. Anklager om rasisme i dag regnes som svært alvorlige, og i enkelte land kan man bøtelegges for rasistiske ytringer. Det er gjort forsøk på å begrense rasisme gjennom flere internasjonale traktater. De forente nasjoner vedtok i 1966 Den internasjonale konvensjon om utryddelse av alle former for rasediskriminering, hvor definisjonen på rasisme er:

«...enhver distinksjon, ekskludering, restriksjon eller preferanse basert på rase, farge, avstamning eller nasjonalt eller etnisk opphav som har til formål eller effekt å nullifisere eller svekke anerkjennelse, nytelse eller utøvelse på like vilkår av menneskerettigheter og fundamentale friheter i det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller noe annet område i det offentlige liv.»
Rasisme forekommer oftest der det forekommer store demografiske endringer over kort tid.

Cool Som alle kan se, det er ikke rasisme å kritisere en religion eller tro.

Spesiellt muslimer har forsøkt å misbruke dette begrepet med rasisme i forhold til idiotenes bok,...Koranen. Men rasisme har blitt så utvannet at ingen behøver å føle noe ubehag, med å bli kalt rasist fra en muslim.......Basta.
_________________
Å appelere til fornuften er verdens største slag i luften
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
olemt
Major
Major


Ble Medlem: 27 Apr 2008
Innlegg: 1793

InnleggSkrevet: 27 05 11 09:11    Tittel: Re: " Rasisme, ett utspillt kort. Svar med Sitat

Ibliis skrev:
Cool Det merkelige rasisme kortet som nesten alle ikke vestlige innvandrere bruker, når argumentene ikke strekker til.

Her følger definisjonenen på rasisme : I løpet av siste fjerdedel av det 20. århundre har det vært en dreining vekk fra diskriminering av etniske grupper, og alle former for rasisme regnes av det store flertall som en krenkelse av menneskets verdighet og rettigheter. Anklager om rasisme i dag regnes som svært alvorlige, og i enkelte land kan man bøtelegges for rasistiske ytringer. Det er gjort forsøk på å begrense rasisme gjennom flere internasjonale traktater. De forente nasjoner vedtok i 1966 Den internasjonale konvensjon om utryddelse av alle former for rasediskriminering, hvor definisjonen på rasisme er:

«...enhver distinksjon, ekskludering, restriksjon eller preferanse basert på rase, farge, avstamning eller nasjonalt eller etnisk opphav som har til formål eller effekt å nullifisere eller svekke anerkjennelse, nytelse eller utøvelse på like vilkår av menneskerettigheter og fundamentale friheter i det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller noe annet område i det offentlige liv.»
Rasisme forekommer oftest der det forekommer store demografiske endringer over kort tid.

Cool Som alle kan se, det er ikke rasisme å kritisere en religion eller tro.

Spesiellt muslimer har forsøkt å misbruke dette begrepet med rasisme i forhold til idiotenes bok,...Koranen. Men rasisme har blitt så utvannet at ingen behøver å føle noe ubehag, med å bli kalt rasist fra en muslim.......Basta.


Jeg tror det er like før nå, at klimapanikere også havner under rasismebegrepets beskyttelse.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
demokrit
Oberstløytnant
Oberstløytnant


Ble Medlem: 03 Aug 2008
Innlegg: 2808

InnleggSkrevet: 27 05 11 21:50    Tittel: Svar med Sitat

Det vi ser er en stadig utvidelse, endog omgjøring av rasismebegrepet. Jeg diskuterer i forhold til de som besitter det moralske hegemoniet i Norge, da det jo er de som får dominere. Dette styres av norsk intellektuell venstreside, men er ikke begrenset til norsk intellektuell venstreside (det er også "gata", som sosialistiske aktivister forsøker å kontrollere, og politiske miljøer der har innflytelse helt inn i partiet Høyre, og også innen visse sneversynte liberale miljøer (venstre og endel radikale ny-liberalister, skjønt de siste aksepterer nesten alltid ren religionskritikk).

I spørsmål angående religion er taktikken foreløpig å anse enhver kritikk av kristendommen og jødedom (gjerne så grov som mulig) som fullt ut tillatt, gyldig og for overhodet intet å ha å gjøre med rasisme. Det siste er opplagt riktig.

Men det er annerledes med andre religioner. Det ser for meg ut til å være følgende tendens: Kritikk av religioner utbredt i ikke-vestlige land som oppfattes som "sterke" og utviklede (og også i historisk grad lite "undertrykket" av vestlige kolonimakter) er i rimelig grad tillatt, skjønt det hender man møter skepsis mot kritikk. Kritikk av religioner utbredt i land som oppfattes som "svake" og lite utviklede er i liten grad tillatt. Her kommer Islam i en særstilling der omtrent ingen kritikk er tillatt. I stadig større og større grad opplever jeg at kritikk av Islam kalles for rasisme. Det foregår som regel slik at man bevisst overser at det er Islam man kritiserer, og man velger heller å late som om man oppfatter dette som kritikk av muslimer. Ikke av muslimer som muslimer, men som en etnisk gruppering. Bevisst later man som om man oppfatter enhver kritikk som konkret rasistisk. Forsøk på å oppklare dette blir mødt med de midler man har til rådighet: Avisinnlegg avvises. Nettdebatter sables ned dersom alle har tilgang til nettsidene (og er store nok til at man gidder). Ved fysisk oppmøte, enten fra talerstol eller som innlegg i en forsamling bues man ut med høylytte rop om rasisme. Overdøving er målet, samt stigmatisering overfor forsamlingen. Fremmøte "på gata" i form av demonstrasjonstog eller stand med utdeling av løpesedler møtes som oftest med ren vold (SOS-Rasisme, Blitz, Antirasistisk Senter) dersom dette er kjent på forhånd.

For å forstå komplekset bedre mener jeg vi ikke må se på religionskritikk isolert, og heller ikke bare knyttet til hva som er andre kulturer. Det er jo velkjent at i et kulturelt perspektiv dominerer den totale kulturrelativisme, bare at den ikke er logisk konsistent, men i stedet taktisk betinget. Kun egen kultur kan kritiseres (altså i "Vesten"), og det i kraft av tilhørighet til denne kulturen. Kritikk av enhver annen kultur er strengt forbudt. Og her må vi få med oss at det også er forbudt å kritisere den kritikk som kommer fra personer tilhørende andre kulturer mot vestlige land/kulturer. Forklaringen er at kritikk fra andre ikke-vestlig kulturer (mot vesten) er å anse som en del av denne kulturen, slik at hvis vi ikke respekterer andre kulturers "rett til å kritisere oss" (dvs. vesten med USA i spissen), så viser vi på denne måten manglende respekt for andre kulturer. Det er altså ikke tillatt for vestlige kulturer å kritisere andre kulturer fordi det er mangel på respekt, og i dag stemples det som rasisme i alle kretser som dominerer kulturlivet. Derimot har vi ikke rett til å betegne som rasisme den kritikk vi mottar fra folk tilhørende andre kulturer, fordi dette er en dom (om rasisme), og å dømme om andre kulturer - eller personer tilhørende andre kulturer - er nettopp rasisme. Denne taktikken, eller strategien er altså så omfattende at man ikke lenger gis anledning til å forsvare seg mot kritikk "fra utlandet" eller besøkende fra andre ikke-vestlige kulturer.

Så mangel på respekt for ethvert negativt aspekt i ikke-vestlige kulturer er altså pr. definisjon rasisme. Og her kommer koblingen til religion inn. Kritikk av Islams teoretiske lære (etter Koranen og Hadith) anses implisitt som kritikk av et folkeferd, ikke bare av en religion. Det er derfor rasisme. Dermed er veien åpen for enhver intern kritikk av alt i Vesten, inklusive kristendommen (og jødedommen, selv om dette egentlig ikker er vestlig - det er den veien det går nå) og enhver kritikk av vestlige kulturer og kristendommen fra alle kulturer i verden som enten ikke er kristne, eller kan betegnes som vestlige, eller begge deler (som jo er det vanlige). Ethvert selvforsvar er altså umulig. Og det er naturligvis hensikten.

Hvorfor? Hva er egentlig hensikten?

La oss se på noen andre forhold som ikke gjelder andre kulturer eller andre religioner, altså "interne" forhold. Selv et tema som intelligens (målt ved IQ-tester) skal man være ytterst forsiktig med å ta opp under dagens venstreintellektuelle hegemoni, ja, nærmest diktatur. Å påstå at intelligens i utgangspunktet kan ha biologiske årsaker er nærmest å forhåndsdømme seg selv som rasist. Rasismehylene blusser øyeblikkelig opp dersom slike påstander fremmes. Og det spiller ingen rolle at man begrenser seg til å uttale seg om nordmenn av "arisk" avstamning eller amerikanere som opprinnelig stammer fra Nord-Europa. Enhver interesse av å finne sannheten på området eksisterer ikke. Temaet anses som ferdig diskutert. Det finnes ingen ikke-kulturelle forskjeller. Punktum!

Hvorfor må det ikke finnes noen biologiske forklaringer på området? Jeg mener årsaken er å finne når vi ser på hensikt og bruk. Den politiske strategien går på for enhver pris å forsvare og (late som om man vil) kjempe for de såkalt "svake", hva enten det er i eget samfunn (individer og grupper) eller i andre samfunn (folkegrupper, etniske grupperinger, etc.). For vi ser at samme mønster går igjen over alt. De som er definert som "sterke" har ingen rett til selvforsvar, men eksisterer som gruppe kun for at venstresiden skal ha noen å gi skylden for alt dårlig her i verden. De som er definert som "svake", derimot, er å anse som 100 % uskyldige i alt, og enhver oppdiktet eller reell "svakhet" er de selv uskyldig i. Det er tver imot de "sterke" som har skylden for, har pådyttet, de "svake" deres svakhet. Å gjøre andre svake er et ledd i kapitalistenes og de borgerliges "strukturelle vold", som er det naturlige kampmiddel for de sterkes opprettholdelse av sin styrke. Hvem som er "sterk" skifter. Internt er det de dyktige som klarer seg bra (takket være en form for "indre strukturell vold, rasisme og undertrykking), eksternt (internasjonalt) er det de land som er "sterke" - altså utviklet .

Begynner et mønster å avtegne seg? Grunnen til at det har vært så viktig for den venstreintellektuelle eliten (og dets medløpere) å kuppe rasismebegrepet, og også definere f.eks. ethvert biologisk trekk der gir karaktermessige forskjeller noen kan finne på å omtale som positive (med mindre forskjellene går i favør av ikke-hvite raser) - og her er vi fremme ved kjernen - er å hindre enhver intellektuell aksept av ikke-marxistiske (altså "borgerlige") forklaringer. Ikke-marxistiske (borgerlige) forklaringer er enhver idé, forestilling, teori eller hypotese som ikke har sitt opphav innen de forskjellige marxistiske skolene (marxisme, marxist-leninisme, diverse neo-marxistiske retninger, kulturmarxisme). Målet er ikke å bevisstgjøre befolkningen slik at de blir seg marxismen (som "sann teori") bevisst. Tvert imot har de venstreintellektuelle gitt opp slike prosjekter (i hvert fall foreløpig). Nei, målet er å dominere folk, true på de, marxistiske forklaringer og forklaringsmodeller, uten at de selv oppdager det, i form av den moralske utelukkelsen av enhver annen (ikke-bisarr) mulighet. Dette er intellektuell adferdskontroll! For enhver annen mulighet - altså enhver ikke-marxistisk (borgerlig) teori/forklaring/oppfattelse av forhold i verden som gjelder samfunnsmessige forhold skal stigmatiseres som rasistisk på en eller annen måte. Og rasisme - og derigjennom "borgerlighet" - skal det slås så hardt ned på at et slik "valg" (tro på ikke-marxistiske forklaringer) blir utenkelig for befolkningen. Kun gjennom aksept av gjenstående "ikke-rasistiske" muligheter, nemlig de som essensielt sett må anses som marxistiske, gir fred for å bli stemplet som rasist. Og hvis venstresiden når sitt mål, nemlig å banke enhver "rasist" til blods, eller forhindre enhver ansettelse av en "rasist", så vil terroren ha blitt så sterk at befolkningen vil flykte inn i marxismen uten selv å være klar over det.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
mini99
Major
Major


Ble Medlem: 29 Apr 2008
Innlegg: 1746
Bosted: Nesten på sørlandet

InnleggSkrevet: 23 12 11 10:28    Tittel: Svar med Sitat

Denne artikkelen av Kokkevold er riktignok noen måneder gammel, men likevel svært aktuell:

"Analysebyrået Perduco har kartlagt rasisme og antisemittisme i ungdomsskolene i Oslo på oppdrag for Oslo kommune. Resultatet er foruroligende. Nesten like foruroligende er reaksjonene fra Islamsk Råd Norge.

Over femti prosent av elevene forteller at ordet «jøde» brukes som skjellsord. Mens 3,5 prosent av elevene i osloskolene opplever negative hendelser minst to-tre ganger månedlig på grunn av sin religiøse bakgrunn, er det tilsvarende tallet blant jødiske barn 33,3 prosent."

"Når det på få år skjer en nærmest eksplosiv utvikling i antijødiske holdninger, er det naturligvis ikke uten sammenheng med at halvparten av elevene i osloskolene er muslimer, med bakgrunn i anti-israelske og antisemittiske miljøer. Men Islamsk Råd Norge lukker øynene. Generalsekretæren i Rådet, Mehtab Afsar, avviser tallene og sier at «hvis det er en minoritet som virkelig får gjennomgå, så er det muslimer»–til tross for at tallene fra den samme undersøkelsen viser at det bare er 5,3 prosent av muslimene som føler seg mobbet, for øvrig omtrent like mange som svenske elever."

De som har det verst, er altså de som hyler høyest (og deres støttespillere på venstresiden hjelper jo godt til), uansett hva tallene sier Rolling Eyes

Resten kan leses her:

http://www.adressa.no/meninger/article1650966.ece
_________________
"Women don't really wanna hear men's opinion, they just wanna hear their opinion in a deeper voice..." Razz
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Nyx
Site Admin


Ble Medlem: 22 Feb 2008
Innlegg: 1652

InnleggSkrevet: 07 01 12 23:16    Tittel: Svar med Sitat

mini99 skrev:
De som har det verst, er altså de som hyler høyest (og deres støttespillere på venstresiden hjelper jo godt til), uansett hva tallene sier Rolling Eyes


Ja, det ser temmelig håpløst ut. Hadde det ikke vært for noen få lyspunkter i etablissementet som Kokkvold og den makten Internet har gitt til å skaffe seg lettilgjengelig informasjon, ville vi levd i et mørke.

Man ser det jo på artikler i Dagbladet i dag om Nord-Korea, der en journalist riktignok avslører sin uvitenhet om situasjonen i landet, men i alle fall forsøker å informere om noe.

Men det er jo sjokkerende å lese kommentarspaltene og se hvor uinformerte Dagbladets lesere er om undertrykkelsen og terroren i Nord-Korea.

Mange av leserne har åpenbart ingen anelse om hvor horribelt dette kanskje mest totalitære regimet i verdenshistorien er, og de nekter å tro det de leser, og gir seg til i kjent stil med onelinere som vi er så vandt til fra politiske lik på venstresiden, om at USA er like ille osv.

Uansett hva du viser til av fakta og tall, så hyler zombiene høyest.

http://www.youtube.com/watch?v=TrcM5exDxcc
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Vis Innlegg fra:   
Start Nytt Tema   Svar på Tema    FrittForum Debatt Hovedsiden -> Norsk Politikk Alle klokkeslett er CET (Europa)
Side 1 av 1

 
Gå Til:  
Du kan ikke starte nye temaer i dette forumet
Du kan ikke svare på temaer i dette forumet
Du kan ikke endre dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke delta i avstemninger i dette forumet


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

(GH2)

Opprett ditt eget phpBB 2 forum gratis her | Personvern