FrittForum Debatt Hovedsiden FrittForum Debatt

 
 HjelpHjelp   SøkSøk   GrupperGrupper   Bli MedlemBli Medlem 
 ProfilProfil   Sjekk private meldingerSjekk private meldinger   Logg InnLogg Inn 

Sosialhumanismen - Et redselskabinett

 
Start Nytt Tema   Svar på Tema    FrittForum Debatt Hovedsiden -> Religion og mytologi - øvrige debatter
Vis Forrige Tema :: Vis Neste Tema  
Av Innlegg
Navigator
Fenrik
Fenrik


Ble Medlem: 08 Mar 2009
Innlegg: 354
Bosted: Eidsvoll

InnleggSkrevet: 09 06 09 14:26    Tittel: Sosialhumanismen - Et redselskabinett Svar med Sitat

SOSIALHUMANISMEN
(et redselskabinett)

Av Ivar Garberg

Humanisme" er for det første et vitenskapelig fagområde. Men "humanisme" er også navnet på en av de mest brutale og perverse ideologier som noensinne har sett dagens lys! Sist, men ikke minst så har "humanismen" også et åndelig - metafysisk aspekt; New Age! Det trer frem en ny ideologi, som er en syntese av nasjonal og internasjonal sosialisme, humanisme og New Age; Sosialhumanismen. Problemet er ikke å forholde seg til Sosialhumanismen som ideologi, men det faktum at den er blitt en statsbærende ideologi som for enhver pris skal tres nedover hodene våre, som en evig sannhet, mens den gjennom skoleverket i virkeligheten undergraver vår fundamentale, personlige frihet til å tro, mene og ytre oss om akkurat det vi vil, uten innblanding.

Først noe om begrepet "fundamentalisme": Fundamentalisme som begrep er i seg selv verken av det gode eller onde, like lite som ordet "grunnmur" eller "fundament" er det. Men grunnmuren kan jo være pill råtten. Ordet fundamentalisme beskriver ingen verdens ting, og kan følgelig heller ikke brukes som et verdiladet begrep i positiv eller negativ betydning. En ideologi eller en teologi som ikke har sin egen, innebygde "fundamentalisme" er totalt uten meningsverdi. Det er på tide at allmennheten lærer seg hva ordet betyr! Den ideologiske humanisme er "1968-generasjonen"s fundamentale ståsted. Deres fundamentalisme er at mennesket har tatt Guds plass; "Gud er død".

Problemet oppstår når fundamentalismen utarter til ren fanatisme, det seg være av religiøs eller politisk art.

Det er greit nok at de kristne klarer seg med TROEN alene. Deres fundamentalisme kommer til et forståelig uttrykk gjennom trosbekjennelsen. Men det skader ikke med litt faktiske kunnskaper som ballast, slik at dere vet hvor dere møter Satan. I denne kontekst møter dere Satan under navnet "Humanismen", både i og utenfor Kirken!

Jeg skal i det etterfølgende presentere dere for noe av det som holder hus i humanismens redselskabinett:

"Humanisme" er et begrep som er i ferd med å bli en del av en bedragersk retorisk debatteknikk, hvor de færreste synes å ha noen som helst begreper om ordets dobbelte betydning, eller enda verre; bruker ordet i villedende hensikt. Ordet forsøkes da helt bevisst innført som et positivt ladet verdibegrep i en såkalt transaksjonsanalyse, tiltross for at ordet i utgangspunktet i seg selv ikke representerer noen som helst verdi - verken god eller ond! "Humanisme" er strengt tatt bare navnet på et fagområde, men kan tillegges en farlig, opphøyet status som en målbar verdinorm ved at alt som er "menneskelig" ansees å være av det gode, mens virkeligheten svært ofte er det motsatte.

Vi har de empiriske, naturvitenskapelige fagområdene - realfagene. Dernest har vi de samfunnsvitenskapelige fagområdene - de humanistiske fag, eller humaniora, som språk, diktning, retorikk, etikk osv. Disse fag kan gjerne med et fellesord kalles kommunikasjonsfag, sammen med logikk, historie, politikk og psykologi, som er klart empiriske, og det er her den lite påaktede transaksjonsanalysen kommer inn. Transaksjonsanalyse er ikke noe annet enn læren om hvordan man skal manipulere andre mennesker - også kalt "Læren om anvendt psykopati"!

På den tredje side har vi de åndelige, eller metafysiske fagområder, som er langt fra empiriske og hvor det religiøse, ideologiske, kunsneriske og intellektuelle, kreative aspekt råder grunnen. Disse aktiviteter er selvfølgelig "humanistiske", i den grad de har et menneskelig opphav, men de er langt fra empiriske. Begrepet 'humanisme' i denne sammenheng representerer altså ingen som helst verdimålestokk eller norm, og er fullstendig ubrukelig som argument for noen som helst mening. Massedrap og folkemord er således en like 'humanistisk' aktivitet som Santalmisjonen. Utviklingen av kjernefysiske våpen er et resultat av humanismens iboende kreativitet, på lik lnje med guiljotinen, ostehøvelen eller Vigelandsanlegget.

All teknologi skyldes kombinasjonen av empiriske kunnskaper og humanistisk kreativitet, uten at det er noe galt ved det.

Realfagene "styres" av naturlovene, mens humanismens fagområde "styres" av menneskegitte lover. Om dette kan det ikke herske noen tvil, og ingen har benektet påstandens riktighet.

Men hva med Guds Lov, og hvor blir det av De 10 bud? Dersom Gud ikke eksisterer, så kan det heller ikke finnes noen Gudegitt Lov. De ideologiske humanistene benekter Guds eksistens, og derved også Guds Lov. De har bl.a. dannet såkalte humanetiske foreninger hvor benektelsen av Gud er det sentrale troselement. De har satt mennesket istedet for Gud, under merkelappen "Humanisme". "New Age" er en annen merkelapp, men hvor det også er blandet inn et visst metafysisk element, som er det stikk motsatte av de monoteistiske religioner, og som i sine teorier om kunstige raser (genteknologi) i hvert fall ligger nær opptil, om ikke identisk med nazismen! Denne ideologi presenteres med stor kraft som "Antirasisme" utelukkende fordi den ikke er basert på hudfarge, men på andre, like tøvete kriterier. I deres vokabular er enhver person som har en annen oppfatning en mer eller mindre ekstrem eller "grumset" rasist, fascist, nynazist, råne (det nye ordet for "mannssgris), kristenfundamentalist ossv.

Tidligere venstreradikale skjellsord er tabu! Folk med avvikende synspunkter bør holde sine meninger for seg selv, eller ta konsekvensene. Ytringsfriheten er for dem et gode bare i den grad motparten holder kjeft. Det er viktigere å forsvare retten til å påføre andre HIV-smitte enn å opprettholde det monogame ekteskapet. Obligatoriske HIV-tester blir forøvrig betraktet som utslag av rasisme!

Thomas Aquinas leverte for mer enn 750 år siden en forståelig moralfilosofi, som for en vesentlig del dreide seg om de tre typer "lover"; Den evige lov, som er det samme som Guds vilje, Naturloven, gitt av Gud og tilsist Den menneskelige lov, gitt av mennesket! Den katolske kirke var tuftet på maktsjuke og godtfolks evne til å la seg suggerere til å tro hva som helst. Dersom kirkens menn hadde tatt seg bryet med å forstå hva Aquinas mente med at den menneskelige lov savner enhver berettigelse uten forankring i naturens lov, istedet for å henfalle til den leie, men humanistiske uvane med å gi menneskelige lover i Guds navn for deretter å sette fyr på folk i tide og utide, ville kanskje verden ha vært litt mer levelig for folk flest. Selv en så gudfryktig mann som Johannes Kepler, hadde store problemer med å få reddet sin mor fra det kirkelige bål. Kristendommens store tragedie var at Protestantismen i stor utstrekning tok i bruk samme makt-, hersketeknikk og kontrollmetoder som Pavekirken, og dessuten ble antatt som statsreligion i de nordiske land. Derved ble Kirken fortsatt en brikke i det politiske spill, som vi opplever det i Norge idag. De moderne Satanistenes kirkepyromani får noe stakkarslig over seg i sammenligning med kristenfolkets lek med ilden, og som i hvert fall ikke hadde noe med Gud å gjøre. Kanskje har de kristne selv vært med på å bære ved til sitt eget bål gjennom å gi humanistiske lover som er uforenlig med troen på Gud. Den "kristne" humanisme har satt menneskets lover over Gud! Det er et hav av forskjell mellom en "kristen politikk" og "politisk kristendom"! Etter mitt skjønn må de kristne snarest bryte enhver forbindelse med Staten for å kunne bevare sine fundamentale rettigheter!

25 år etter at Thomas døde, brøt humanismen løs for alvor, da Dante Alighieri konstruerte sitt eget hjemmelagde Helvete, hvor han kanskje ikke uten grunn stekte både paver og erkebiskoper! Idag ville Dante sannsynligvis blitt tiltalt for å ha krenket privatlivets fred. Akk, ja! Den besværlige ytringsfriheten!

Karl Marx bygde på Ludwig Feuerbachs argumenter om at Gud bare er en overføring av idealer, og at Gudsbegrepet er uforenlig med frihet, som er nødvendig for at enkeltindividet skal kunne realisere seg selv. Selvrealiseringen betraktes hevet over begreper som verdier, normer eller grenser. En av sosialismens fundamenter er tesen om at "Religion er opium for folket". Sosialisme er følgelig uforenlig med troen på Gud. Vatikanet hevder med stor styrke at den sosialdemokratiske, skandinaviske velferdsstat er/var et tvers gjennom gudløst samfunn, de fulle kjøttgrytene tiltross. Men hvor lenge varte den herligheten? Men sosialisme er likevel noe helt annet enn humanisme! Det skremmende er at sosialismen og humanismen er i ferd med å smelte sammen til et politisk monstrum. Vi kan kalle det "Sosialhumanismen", og dens arkitekt var Jean Jacques Rousseau, med Jean Paul Sartre som byggeleder. Sosialhumanismen ble som politisk system fullt ut gjennomført av Pol Pot i Kambodsja, hvor Grunnloven var en ren oversettelse av den Grunnloven som Rousseau i sin tid hadde forfattet for Korsika! Ayatollah Khomeiny utviklet en islamisk variant. Ghadaffi, som også har Rousseau som ideologisk forbilde, har etablert seg som ørkenprofet. Begge de sistnevnte har lenge vært pålitelige leverandører av internasjonal terrorisme, sammen med sine palestinske trosfeller, som er tatt under Gro Harlem Brundtlands særlige omsorg, mens Stoltenberg så til at folkemordet i Bosnia ble gjennomført i beste "sosialhumanistiske" ånd og uten innblanding utenfra.

Hvordan det ut fra dette, var mulig for filosofen Charles Péguy, i 1895 å erklære seg å være den første kristne sosialist, er meg en gåte. Han begrunnet det selv med at sosialismen var det eneste system som kunne utrydde fattigdom og nød, og han brøt med den konvensjonelle romersk-katolske kirke, men han beholdt sin tro på Gud. Det hefter likevel intet negativt ved Péguy, som var en av de få mennesker med militær bakgrunn som fullt ut engasjerte seg til forsvar for Dreyfus, men oppnådde ikke samme anerkjennelse som Emile Zola. Péguy falt senere, som løytnant, under den første verdenskrigen. Dreyfus-saken fikk også andre konsekvenser, som jeg skal komme tilbake til.

Da er det atskillig mer komplisert med den katolske kirke i Sør Amerika, som i store deler utviklet seg til en rendyrket marxist-leninistisk organisasjon, bygget opp rundt "frigjøringsteologien" som var inspirert av Antonio Gramsci, som i sin tid var en av stifterne av kommunistpartiet i Italia. Det var nær kommet til fullstendig brudd med Vatikanet, før Marxist-Leninismen kollapset av seg selv. Likefullt representerer den katolske kirke i Sør Amerika et vedvarende problem for Vatikanet.

Verken den konservative eller liberale kapitalisme står nærmere målet om å avskaffe verdens fattigdom og nød enn sosialistene. "Frihet fra sult" har forresten aldri vært en overordnet, politisk målsetning for noen politisk ideologi, bortsett fra de romerske keisere som benyttet både brød og sirkus som styringstekniske midler. Men det er en helt annen historie. Ingen "radikalere" har noensinne virkelig for alvor engasjert seg i denne problematikken, og de sultne er altfor avkreftet til selv å gjøre noe med saken. Den brutale sannheten er at vi lukker øynene for det faktum at milliarder av mennesker dør av sult foran øynene våre, mens vi døyver samvittigheten ved å leke snille tanter og onkler overfor en og annen tilfeldig, relativt sett, ressurssterk eller HIV-smittet asylsøker fra den 3. verden! Denslags er ikke "humanitært". Det er bare et bedragersk hykleri og dessuten et misbruk av offentlige midler, bortsett fra at det hele minner ikke så rent lite om Marie Antoinettes usalige forslag om å "gi dem kaker", hvis de ikke hadde brød. Se hvilke konsekvenser det fikk for den kongelige konditormester! Utenfor porten står det bokstavelig talt millioner av sultne og/eller HIV-smittede mennesker. Vi åpner for én av dem og byr på bløtkake. De utenfor må deretter klare seg som best de kan, mens vi soler oss i glansen av vår egenpåsatte glorie. Dette kalles antirasisme. Jeg kaller det hyklersk selvbedrag!

Darwinismen er en teori, hvis eneste hensikt er å benekte Guds eksistens. Det dukker med jevne mellomrum opp påstander om at "The missing link" er funnet. Dette skal da angivelig være "beviset" for at utviklingsteorien er riktig, og at Gud følgelig ikke eksisterer. Nå sist dreier det seg om fire knokkelbiter fra et vesen som er døpt "Lillefot", og som angivelig skal være 3,5 millioner år gammel! Darwinismen er uforenlig med troen på Gud. Men Darwinisme er humanisme!

Sigmund Freud trodde heller ikke på Gud. Til gjengjeld så oppdaget han at psykoanalysen var en ufeilbarlig suggesjonsmetode for hjernevasking, og han hevdet at Gud bare var enn infantil drøm om en innbilt farsfigur. Freuds teorier er uforenlig med troen på Gud. Freudianisme er humanisme!

Det var Friedrich Nietzshe som proklamerte at "Gud er død!". Han hevdet at Guds død satte mennesket fri til å oppgi alle verdier gjennom nihilismen, for derved å fullende menneskets innerste vesen. Den norske forfatter som stod Nietzsche nærmest var Henrik Ibsen. Ingen har til de grader avslørt den menneskelige elendighet bedre enn Ibsen. Sannheten om hva som skjedde med Henrik Ibsen her i landet, er grotesk. Det nevnes aldri at han i realiteten ble forvist til et "frivillig" eksil, som varte i 27 år! Henrik Ibsen var ingen filosof. Han bare beskrev og avslørte derved elendigheten i det menneske som benekter Guds eksistens. Derfor ble han mer eller mindre åpenlyst erklært for å være gal, inntil den litterære og politiske makteliten i Norge omsider erkjente å være på kollisjonskurs med virkelighetens verden, men da var Henrik Ibsen død!

Det er en sann virkelighet at mennesker benekter Gud, men det at Gud fornektes er ikke noe bevis for at Gud ikke eksisterer! Det er heller et utslag av menneskets dårskap å sette seg selv istedet for Gud, ved å påkalle "Overmennesket". Adolf Hitlers, Josef Stalins, Pol Pots og Radovan Karadzics felles politiske "begavelse" ligger i evnen til uhindret å organisere slakting av et stort antall forsvarsløse mennesker i fullt påsyn av en rekke tafatte idioter som kaller seg både "politiske ledere", "kristne brødre" og "fredsmeglere". Det eneste som megles er voldtekt, tortur og drap i stor stil. Nihilismen er uforenlig med troen på Gud. Nihilisme er humanisme, og dens varemerke er psykopatenes gapskratt!

Alfred Kinseys livsoppgave var å alminneliggjøre seksuelle perversiteter for bl.a. å kunne legalisere samleie mellom voksne og barn - særlig mellom fedre og døtre. Kinsey arrangerte 651 sexforhold mellom småpiker og voksne: 55 med onkler, 24 med fedre, 18 med brødre, 12 med bestefedre og 30 med andre medlemmer av familien. 195 forhold var med venner og bekjente, mens 317 var med fremmede! Kinseys nærmeste medarbeider, Wardell Pomeroy, skrev i sexbladet "Variations" 1977, side 86: "Incest mellom voksne og yngre barn kan også vise seg å være en tilfredsstillende og berikende opplevelse", og i sin opplysningsbok for tenåringsjenter "Girls and Sex" skriver han "Det finnes også medisinske grunner for incest. Barna i et incestforhold vil som regel arve de fremragende gode karakterer av begge." Nå viser det seg jo dessverre at enkelte samfunn, hvor inngifte praktiseres i stor stil, er belemret med et bekymringsfullt antall psykisk tilbakestående barn. Et annet sted: "Det er mange vakre og felles tilfredsstillende sexforhold mellom fedre og døtre". Kinseys promiskuøse sexfilosofi er uforenlig med troen på Gud. Barnesex er humanisme!

Kan forresten noen forklare meg hvordan det kan ha seg at et overveldende antall av barna til forannevnte åndelige og politiske "elite" er overrepresentert på selvmordstatistikken?
_________________
Navigare necesse est, vivere necesse non est.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
demokrit
Oberstløytnant
Oberstløytnant


Ble Medlem: 03 Aug 2008
Innlegg: 2808

InnleggSkrevet: 09 06 09 21:01    Tittel: Svar med Sitat

Takk for et innlegg med et fortreffelig språklig håndverk, Nagivgator. Men jeg synes hele essayet mangler retning og sammenheng i og med at du begynner med grove anklager mot humanismen, kommer med tilsynelatende vilkårlige henvisninger til historiske personer, og ender så opp med en slags forsvarstale for kristen gudstro. Jeg klarer ikke å oppdage noen rød tråd gjennom det du skriver. Ellers har jeg noen kommentarer.

Navigator skrev:
Humanisme" er for det første et vitenskapelig fagområde. Men "humanisme" er også navnet på en av de mest brutale og perverse ideologier som noensinne har sett dagens lys!

For meg blir dette en meget privat fortolkning av hva humanisme betyr, som jeg aldri har hørt andre stedet, og som absolutt ikke stemmer med hva som står i leksikon. F.eks. kan vi i The New Encyclopædia Britannica (1989) lese at humanisme kommer av det latinske ord humanitas, som betyr utvikling av den menneskelige dyd (virtue) i alle dens former. Begrepet innebærer ikke bare kvaliteter som forståelse, mildhet, medfølelse og nåde, men må også assosieres med mer “offensive” kvaliteter som sjelsstyrke, dømmekraft, klokskap, ære og veltalenhet. Den italienske humanismen hadde som mål å heve samfunnet ut av en mørk middelalder og inn i en opplyst tid med “vågemot og reformer”. Tenkeren Michel de Montaigne regnes f.eks. som viktig for humanismen, og jeg kan vanskelig se at han er en av de som bør slås i hartkorn med ”de onde”. Tvert imot etterlevde han og stod for viktige humanistiske idealer som de nevnt over, og talte inntrengende om toleranse.

Og den senere tyske humanisme (som dessverre ble overmannet av prøyserånden) innehadde gode trekk. Forestillingen om mennesket som en (indre) fri, selvbestemmende, selvbevisst og moralsk agent var et sentralt element i tidens tyske humanisme og spesielt hos fritenkeren Wilhelm von Humboldt. Han skapte begrepet bildung, som innebar den mest grundige, rikeste og mest harmoniske utvikling av individets potensial. Dette er gode trekk og vi har mye å takke humanismen for.

Og jeg synes hoppet fra Dante og rett til Marx er litt av et sprang å gjøre. Hva med alle humanistene imellom? Over har jeg kun nevnt to av mange.

At senere tenkere har forvrengt denne lære er vel bare en del av det mønster vi har sett kollektivister og sosialister stå for. De har ikke bare ødelagt begrepet humanisme (og eksperimenterer med begreper som sosialhumanisme), men sentrale ord som frihet, likhet og rett.

Sitat:
Men hva med Guds Lov, og hvor blir det av De 10 bud? Dersom Gud ikke eksisterer, så kan det heller ikke finnes noen Gudegitt Lov.

Nei, selvfølgelig tror ikke vi som ikke tror på Gud at det finnes noen ”Gudegitt Lov.” Men hva har det med eksistensen av moralsk tenkning å gjøre? For slik tenkning finnes jo beviselig. Og sammenligner vi etikken til kristne tenkere og ikke-kristne tenkere peker det seg ikke ut noe forfall i etikk. Med mindre man altså gjør et selektivt utvalg og begrenser til de mer bisarre og kollektivistiske utslagene vi har sett opp gjennomtidene. Imidlertid kan man finne ganske bisarre utslag i etisk tenkning også blant kristne tenkere.

Sitat:
De ideologiske humanistene benekter Guds eksistens, og derved også Guds Lov. De har bl.a. dannet såkalte humanetiske foreninger hvor benektelsen av Gud er det sentrale troselement.

Det virker her som du blander sammen humanisme og de som kaller seg humanetikere. Humanetikerne ble tidlig kuppet av sosialister som i stor utstrekning bruker dette ordet som en front mot kirken. Dette er en del av deres maktkamp om å fullstendig overta samfunnet. Men det gjør ikke humanister ellers til ”umennesker”. Det er i det hele tatt intet ”perverst” eller ondt ved ikke å tro på en kristen Gud.

Sitat:
Det skremmende er at sosialismen og humanismen er i ferd med å smelte sammen til et politisk monstrum. Vi kan kalle det "Sosialhumanismen", og dens arkitekt var Jean Jacques Rousseau, med Jean Paul Sartre som byggeleder. Sosialhumanismen ble som politisk system fullt ut gjennomført av Pol Pot i Kambodsja, hvor Grunnloven var en ren oversettelse av den Grunnloven som Rousseau i sin tid hadde forfattet for Korsika! Ayatollah Khomeiny utviklet en islamisk variant.

Det høres mer fornuftig ut, men det kunne vært greit å få litt referanser eller forklaringer på hvorfor det er linjen Rousseau-Sartre som står for dette. Det har jeg ikke lyst til å akseptere sånn uten videre. Og hoppet videre til Pol Pot som sosialhumanist gir ikke mening for meg. Og når du fortsetter med Khomeiny, som var monoteistisk gudstroende så faller jeg helt av lasset.

Sitat:
Verken den konservative eller liberale kapitalisme står nærmere målet om å avskaffe verdens fattigdom og nød enn sosialistene.

Dette blir bare stående som en påstand uten nærmere forklaring og derfor kan man ikke forholde seg til dette. Jeg finner det ikke troverdig.

Sitat:
Den brutale sannheten er at vi lukker øynene for det faktum at milliarder av mennesker dør av sult foran øynene våre, mens vi døyver samvittigheten ved å leke snille tanter og onkler overfor en og annen tilfeldig, relativt sett, ressurssterk eller HIV-smittet asylsøker fra den 3. verden!

Nå kommer du med en veluttalt og berettiget kritikk av hva som foregår, synes jeg. Jeg må imidlertid få legge til at jeg ser på kapitalismen som løsning på Afrikas og Asias elendighet, men folket må være modne for en slik endring.

Sitat:
Darwinismen er en teori, hvis eneste hensikt er å benekte Guds eksistens.

Nei, den har til hensikt å forklare hvorfor det er så mange forskjellige arter her på Jorden og hvordan det kan ha gått til, nemlig ved evolusjon. Det finnes ingen darwinisme uten Darwin, og det nytter i hvert fall ikke å påstå at Darwin hadde som prosjekt å benekte Guds eksistens ved å utvikle en lære om evolusjon. Sitat fra Wikipedia:

Sitat:
Darwin’s family tradition was nonconformist Unitarianism, while his father and grandfather were freethinkers, and his baptism and boarding school were Church of England.[12] When going to Cambridge to become an Anglican clergyman, he did not doubt the literal truth of the Bible.[17] He learnt John Herschel's science which, like William Paley’s natural theology, sought explanations in laws of nature rather than miracles and saw adaptation of species as evidence of design.[19][20] On board the Beagle, Darwin was quite orthodox and would quote the Bible as an authority on morality.[137] He looked for "centres of creation" to explain distribution,[40] and related the antlion found near kangaroos to distinct "periods of Creation".[42]
By his return he was critical of the Bible as history, and wondered why all religions should not be equally valid.[137] In the next few years, while intensively speculating on geology and transmutation of species, he gave much thought to religion and openly discussed this with Emma, whose beliefs also came from intensive study and questioning.[74] The theodicy of Paley and Thomas Malthus vindicated evils such as starvation as a result of a benevolent creator's laws which had an overall good effect. To Darwin, natural selection produced the good of adaptation but removed the need for design,[138] and he could not see the work of an omnipotent deity in all the pain and suffering such as the ichneumon wasp paralysing caterpillars as live food for its eggs.[115] He still viewed organisms as perfectly adapted, and On the Origin of Species reflects theological views. Though he thought of religion as a tribal survival strategy, Darwin still believed that God was the ultimate lawgiver.[139][140]
Darwin continued to play a leading part in the parish work of the local church,[141] but from around 1849 would go for a walk on Sundays while his family attended church.[131] Though reticent about his religious views, in 1879 he responded that he had never been an atheist in the sense of denying the existence of a God, and that generally “an Agnostic would be the more correct description of my state of mind.”

Denne prosessen var ganske tung for ham, mener jeg å ha lest andre steder. Men at konsekvensen av ”moderne darwinistisk tankegang” kan bli, men ikke nødvendigvis bli at man blir ateist, er jo tydelig, men dette er et biprodukt av tenkningen, ikke et mål i seg selv. At det imidlertid finnes elementer blant ”darwinistene” bruker evolusjonslæren våpen i sin krig mot kristendommen kan nok være sant, men det gir ikke grunn til å ta alle over én kam.

Du nevner også navnet på en rekke personer som ikke trodde på Gud, Navigator. Er det så ille ikke å tro på Gud da? De som ikke tror på Gud gjør ikke det for å være vrange, men fordi de ikke finner forklaringen plausibel. Det ligger ikke noe ”ondsinnet prosjekt” bak.

Sitat:
Det er en sann virkelighet at mennesker benekter Gud, men det at Gud fornektes er ikke noe bevis for at Gud ikke eksisterer!

Jeg har aldri hørt om noe menneske som har påstått det heller. Å komme med en slik påstand ville jo også være så komplett ulogisk at personen som eventuelt gjør det må anses som fullstendig forvirret.


Sist endret av demokrit den 01 07 09 21:20, endret 1 gang
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
truud2
Oberstløytnant
Oberstløytnant


Ble Medlem: 16 Aug 2008
Innlegg: 2565
Bosted: Norge

InnleggSkrevet: 10 06 09 00:28    Tittel: Svar med Sitat

Navigator og demokrit,
Flott innledning til noe, som tegner til å kunne bli en interessant tråd.
Religion, har evnen til å trekke fokus inn mot fundamentale spørsmålsstillinger, uansett hva man måtte tro. Jeg trenger nok litt tid på å fordøye postingene, så dette er bare en foreløpig øyeblikksreaksjon fra min side.

Nice work! Smile
_________________
"Friends may come and go, but enemies accumulate." - Thomas Jones
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Navigator
Fenrik
Fenrik


Ble Medlem: 08 Mar 2009
Innlegg: 354
Bosted: Eidsvoll

InnleggSkrevet: 10 06 09 07:57    Tittel: Svar med Sitat

Jeg burde vel først og fremst ha skrevet noen ord om den humanisme og de idealer som oppstod i renessansen, og som hadde et begrepsinnhold vi alle kan være enige om nesten fram til vår egen tid, før ordet ble ”kuppet” til å bety nesten hva som helst.. Ingen uenighet, og jeg takker demokrit for kritikken. Jeg vil misbruket av humanismebegrepet til livs. Jeg bør nok se til å fikse litt på den gamle artikkelen, som nok er langt fra å kunne kalles et essay,

Å tro eller ikke tro på Gud er for meg et personlig anliggende som jeg finner det svært vanskelig å diskutere, uten at jeg finner noe galt i manglende tro. Darwin selv var svært så fast i sin tro. Hans forskningresultater om artenes opprinnelse verken bekrefter eller motbeviser Guds eksistens. Foreløbig står vi overfor en parallell utvikling, og ikke en rett linje fra amøbe til menneske og urtidens Blåfisk lever i beste velgående. Noe ”missing link” er aldri funnet, og ”Ida”forblir ingenting annet enn en lemur.

Pol Pot studerte i Paris og ble betatt av Rousseaus ideer om den den noble villmann uten formell utdannelse og ”tilbake til naturen”. Det var derfor Pol Pot fikk likvidert alle skolelærere og jagde byfolkene ut på bygda for å klare seg som best de kunne. Dette er linjen mellom de to. Linken til Khomeini befinner seg også i Paris, og forklarer noe av det som er utgangspunktet for denne tråden.

Jeg synes ikke det er vanskelig å se Sartre som Rousseaus byggmester, og jeg oppfatter Sartre og hans venninne Simone som filosofiens Bonnie and Clyde. Sartre var selverklært Marxist og forfektet samtidig ”menneskets frie vilje” og ”USA ut av Vietnam”. Vi fikk 68 generasjonen med Baader-Meinhof som eksponenten for den frie vilje sammen med tullinger som Røde Rudy. Rousseau ble hyldet som pedagogikkens mester og sjefsguru.

Barna var Statens eiendom, samtidig som Staten skulle knuses. Kunnskap ble bannlyst og skolen skulle ikke lenger formidle noe som helst annet enn de rette holdningene. Sartre var selv uteksaminert fra Frankrikes fremste eliteskole som beste elev noensinne. Når intelligensen utnevner seg selv til sjefsguru bærer det galt av sted. Quisling avla sin krigsskoleeksamen, også som beste elev noensinne. En skikkelig suppe med andre ord. Problemet er bare at det er Sartres disipler som etterhvert har infiltrert hvert eneste klasserom og auditorium både i Norge og USA, for ikke å snakke om de politiske partier. I så henseende var forrige ukes valgresultater i EU både oppløftende og skremmende. Det synes meg som Europa er dritlei hele sosialismen og all dens galskap, men ”De Grønne” gir seg ikke. Det skremmer.
_________________
Navigare necesse est, vivere necesse non est.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
truud2
Oberstløytnant
Oberstløytnant


Ble Medlem: 16 Aug 2008
Innlegg: 2565
Bosted: Norge

InnleggSkrevet: 10 06 09 16:51    Tittel: Svar med Sitat

Navigator skrev:
Kunnskap ble bannlyst og skolen skulle ikke lenger formidle noe som helst annet enn de rette holdningene.

Virker kjent? Er det kanskje fler, enn Pål-gærningene Pott og Steigan, som har forfektet noe lignende? Rolling Eyes
_________________
"Friends may come and go, but enemies accumulate." - Thomas Jones
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Navigator
Fenrik
Fenrik


Ble Medlem: 08 Mar 2009
Innlegg: 354
Bosted: Eidsvoll

InnleggSkrevet: 10 06 09 18:29    Tittel: Svar med Sitat

truud2 skrev:
Navigator skrev:
Kunnskap ble bannlyst og skolen skulle ikke lenger formidle noe som helst annet enn de rette holdningene.

Virker kjent? Er det kanskje fler, enn Pål-gærningene Pott og Steigan, som har forfektet noe lignende? Rolling Eyes


Hmm... Her er du inne på noe Idea
_________________
Navigare necesse est, vivere necesse non est.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Navigator
Fenrik
Fenrik


Ble Medlem: 08 Mar 2009
Innlegg: 354
Bosted: Eidsvoll

InnleggSkrevet: 10 06 09 19:19    Tittel: Svar med Sitat

OOps.
Jeg glemte dette med Paradiset og Helvete.

1. Helvete har vi på jorda, så den saken er klar.
2. Med hensyn på muslimenes 70 lovede jomfruer i Paradis, foretrekker jeg forskuddsbetaling. Hittil har det fungert alledeles fortreffelig.
_________________
Navigare necesse est, vivere necesse non est.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Vis Innlegg fra:   
Start Nytt Tema   Svar på Tema    FrittForum Debatt Hovedsiden -> Religion og mytologi - øvrige debatter Alle klokkeslett er CET (Europa)
Side 1 av 1

 
Gå Til:  
Du kan ikke starte nye temaer i dette forumet
Du kan ikke svare på temaer i dette forumet
Du kan ikke endre dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke delta i avstemninger i dette forumet


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

(GH2)

Opprett ditt eget phpBB 2 forum gratis her | Personvern