FrittForum Debatt Hovedsiden FrittForum Debatt

 
 HjelpHjelp   SøkSøk   GrupperGrupper   Bli MedlemBli Medlem 
 ProfilProfil   Sjekk private meldingerSjekk private meldinger   Logg InnLogg Inn 

Økologi og familie

 
Start Nytt Tema   Svar på Tema    FrittForum Debatt Hovedsiden -> Åpen meldingsboks for uregistrerte
Vis Forrige Tema :: Vis Neste Tema  
Av Innlegg
SelmerDrange
Gjest

InnleggSkrevet: 14 02 10 00:32    Tittel: Økologi og familie Svar med Sitat

Min hovedtanke er at svaret på framtidas utfordringer ligger i fortida.

Inntil 2. verdenskrig levde nordmenn stort sett i pakt med naturen - ikke frivillig men som en nødvendighet.
Naturalhusholdning var en ganske stor andel av forbruket vårt, og vi hadde 250 000 bønder og enda flere småbruk. Nesten alle hadde høns, en gris, et par kyr eller sauer.

Midt på 1800-tallet levde 90% av nordmenn på landsbygda og bare 10% i byene.

Dette var før likestillingens tidsalder! Når man ikke har store offentlige budsjetter å ta av til å finansiere barnehager, SFO, gratis leksehjelp og generelt lange og mange skoledager.

Det er dessuten offentlig sektor som sysselsetter flest kvinner: De er helsearbeidere med full lønn. Dette var et ULØNNET arbeid i gamle dager, og det var kun rike byfolk som hadde råd til slike "tjenere".

Kvinnens stilling var helt sentral i et slikt selvbergingssamfunn. Praktisk talt tjente husmødre/gårdskoner ikke PENGER. Men faktisk utførte de dobbelt og kanskje tredobbelt arbeid med å
1. føde og oppdra store barneflokker (6-12 barn ikke uvanlig)
2. ta seg av de gamle og skrøpelige i familien i livets siste fase
3. røkte husdyr med alt det innebærer av foring, melking, rengjøring mm.
4. passe på at mannen fikk niste og hele/rene klær.

Ikke nok med det: De hadde ikke VASKEMASKIN, kjøle-og fryseskap, innlagt vann, elektrisk komfyr eller lys! For å nevne det viktigste.

Klær måtte man i stor grad produsere selv av ull, lin og skinn. Karing, spinning, veving, farging og strikking skjedde innimellom alle de andre gjøremålene, og faktisk fungerte dette arbeidet som avkobling for mange. Det ser man jo på strikking den dag i dag - hobbyarbeid som husflid er positivt å drive med for mange (særlig kvinner).

Og alt var drevet av VEDenergi: Tenk deg vedhogst uten traktor og MOTORSAG eller vedkløyver...slitsomt! Dette var mennenes arbeid.
Som kjent må trær hogges og kvistes i skogen; dras fram til gården; kappes i kubber; kløyves; las; tørkes og så til slutt hentes i hus. Både til matlaging og oppvarming måtte det fyres, ofte i to etasjer.
Med datidas høyere vedforbruk ble arbeidet selvsagt en helårsgesjeft, og det var ikke så rikelig med vedskog som nå når vi brenner mindre.

Ellers kan nevnes korn og poteter som måtte såes og høstes manuelt med hakke, bøtte og vogn. Hadde man hest så var det velstand. Men hesten trengte fôr, og ikke alle hadde nok land til både hest og andre husdyr. Kornet måtte treskes for hånd og males på møller.

Ellers var det å ha egne frukttrær og bærbusker foruten kjøkkenhage med kål og gulrøtter. Safting og sylting skaffet c-vitaminer i vinterhalvåret. Kjøtt ble tørket eller saltet/syltet for å lagre det.

Bæring og atter bæring var gjennomgangstonen. Vann og ved, høy og poteter. Kunstgjødsel hadde man ikke, og man måtte bære ut husdyravføring på markene i bøtter og på kjerrer.

Og når det var sesong og ledige stunder: jakt og fiske.

Ja, slik fikk man tida til å gå uten TV, radio og datamaskiner.

Hva kan så dette hjelpe oss med i framtida? Økologi betyr å leve i pakt med naturen, og det er det vi trenger i framtida. Kanskje blir vi for mange munner å mette i verden til slutt, og da må vi bruke bioteknologiske løsninger for å overleve.

1 liter olje utfører i dag samme arbeid som 10 arbeidere i gammel tid kunne utføre på en time. Vi skjønner ikke oljens betydning for velstanden vår, egentlig. All industri og moderne jordbruk bygger på den.

Og når alt kommer til alt er det LIKESTILLING og kvinners lønnsarbeid som i dag er klimaversting nr. 1!
To-inntektsfamilien forbruker naturlig nok mer av verdens oljeressurser enn en-inntektsfamilien, som dominerte fram til 80-tallet. Idag er 87% av norske kvinner i lønnsarbeid, mens et land som Tyskland har 55%.

Uansett er det her vi må begynne, om mulig. Det er ubekvemt å gå ned i forbruksmønster, og hvem av oss vil gi avkall på ferieflyreisene våre?

Ved å kutte støtte til barnehager og gå tilbake til færre skoletimer med vekt på basisfag så kan kvinnen måtte gå tilbake i sin historiske stilling. Dette vil de færreste tørre å mene, og enda flere våge å si. Derfor er det godt å kunne diskutere fritt under anonymitet.

Å kutte i overføringer til helse- og omsorgssektoren vil det samme skje: Familiene blir tvunget til å ta ansvar for egne pårørende som er gamle og syke. Kun de som ikke har andre muligheter bør få institusjonsplass f.eks.

Og en gulrot ville endelig være å gi KONTANTSTØTTE både til barnepass og eldrepass til familiene. Men summene ville måtte være maks. halvparten av dagens overføringer over statsbudsjettet. Likevel ville det monne godt når vi vet at hver barnehageplass i snitt mottar ca. 90 000kr i året i statsstøtte, direkte og indirekte. Dette gis dessuten i 5 hele år i motsetning til dagens kontantstøtte som gis i kun 2 hele år. Altså mottar de som tjener mest i familieinntekt mest i off. støtte, mens f.eks. jeg som er forsørger kone og barn på én inntekt får mye mindre. (I fødselspenger mottar vi kun 1/10 av de mest velstående som får 400 000 i fødselsgave for det samme barnet. Vi får 36 000kr i engangsstøtte fordi kona jobba under 40% stilling før fødselen...)

Så Frps superbarnetrygdforslag er nærmest mitt syn i rettferdig overføring av oljepengene. Men dette er kun en rettferdighets og likhetsvurdering, og ikke en økologisk. Men det kan være første skritt dersom pengeflyten avtar gradvis henimot et balansenivå som kanskje ligger i 30-årene...
Til Toppen
demokrit
Oberstløytnant
Oberstløytnant


Ble Medlem: 03 Aug 2008
Innlegg: 2808

InnleggSkrevet: 14 02 10 15:21    Tittel: Svar med Sitat

SelmerDrange skrev:
Økologi betyr å leve i pakt med naturen, og det er det vi trenger i framtida.

"Å leve i pakt med naturen" er et menneskeskapt konsept. Det er i tillegg et konsept skapt i en tid der står i skarp kontrast til forestillingen om hvordan vi lever i dag. Det er med andre ord et konsept skapt i en tid der vi kun har en mental forestilling om hvordan folk levde før. Det er slikt sett også en negering av vår tid. En mental og romantisk forestilling basert på manglende erfaring om hvordan folk virkelig levde tidligere.

"Slik fikk man tiden til å gå". Bare denne setningen synes jeg avslører det romantiske motiv i denne blant naturromantikere og senere miljøvernere menneskeskapte forestillingen.

Gresset er visst alltid grønnere på andre siden av gjerdet.

Internt i forestillingen om å "leve i pakt med naturen" ligger det også et subjektivt og derved "kunstig" skapt verdisett. Som f.eks. at ting og natur ikke bør endre seg, eller i hvert fall svært lite. Men verden bare er. Det finnes ikke "eksterne" verdier ute i verden, ute i naturen. Det finnes "kun" i menneskesinnet forestillinger om og opplevelser av verdier ute i naturen. Det er derfor viktig at det går opp for den enkelte at de forestillinger om verdi man har, har bolig i menneskesinnet og ikke ute i naturen. Det er projiseringer.

Det betyr ikke nødvendigvis at disse forestillelser eller opplevelser er verdiløse, siden verdi nettopp er knyttet til mennesket og følt av mennesker. Opplever et menneske en ting som verdifull, ja så er denne tingen verdifull - for det mennesket. Men det er ikke noe objektivt i det, eller nødvendigvis noe overførbart til andre mennesker i det.

Det eneste "objektive" (eller kanskje heller inter-subjektive) i konseptet "leve i pakt med naturen" er at vår livsstil må være slik at vi mennesker på godt vis kan overleve i den naturen vi er født inn i. Det er i det minste "objektivt" i den forstand av ordet at man helt konkret kan se for seg en utvikling der fører til at vi mennesker utrydder oss selv, fordi naturen blir "ødelagt" i betydningen "ikke kan bære/fø mennesker" (og dyr/planter). Men det er jo vanligvis ikke det miljøvernere og naturromantikere mener med konseptet "leve i pakt med naturen". Uten derved å si at de ikke er opptatt av at naturen ikke skal ødelegges. Det er de jo til overmål, men deres forestilliger om "ødeleggelse" strekker seg langt utover det som kalles et "ikke-bærekraftig miljø" (eller natur).

F.eks. så har mange naturvernere/naturromantikere jeg har snakket med hatt en mental forestilling om at en bonde som bruker et enkelt jernredskap til å hakke opp et lite jordstykke, og plante et eller annet kornslag der, lever "i pakt med naturen", mens en bonde som bruker en diseldrevet traktor og opparbeider et areal 100 ganger større, ikke lever "i pakt med naturen". Men for naturen sin del: Hva er egentlig forskjellen mellom hvorvidt jordstykket er klargjort for landbruk ved håndkraft eller ved maskinkraft? Og hva skulle forskjellen være mellom et lite jordstykke og et jordstykke 100 ganger større? Skulle det "spille noen rolle for naturen" hvorvidt 100 småbønner med håndkraft lager 100 små jordstykker for "sjølvberging" i stedet for at én bonde lager et stort jordstykke med traktor som kan berge alle de 100 familiene, slik at de kan gjøre andre ting og vi får arbeidsdeling?

Jeg vil påstå at den eneste essensielle forskjellen i denne sammenheng (altså i "i pakt med naturen" sammenheng) er av mental karakter. Nå kjenner vi ikke til mentale forestillingers ontologi, om de er skapt av elementærpartikler eller noe annet, men et synspunkt er at tanker ikke kan veies fordi de ikke er fysiske. Men det er vel kanskje ikke viktig i denne sammenheng. Mentale forestillinger gis forskjellig verdi av forskjellige mennesker avhengig av deres personlige verdisett og den konkrete utforming av andre mentale forestillinger som følger med forestillingen om 100 små jordstykker kontra ett stort, laget med muskelkraft kontra maskinkraft.

En god del naturromantikere og miljøvernere (er det egentlig noen essensiell forskjell?) vil sette positive verdier til første forestilling og negative forestillinger til siste, mens andre (kall de gjerne "maskinromantikere", i hvert fall noe av de) vil verdisette det motsatt. Hva med naturen selv? Vel, den bare er. Den er hverken ødelagt eller ikke-ødelagt. "Ødeleggelse" er et menneskeskapt konsept det også (selv om det som nevnt kan gis en slags "objektiv" eller i det minstre inter-subjektiv forankring ved at ødeleggelsen blir så omfattende at vi mennesker dør). At et stykke natur er "ødelagt" er en ren menneskelig opplevelse (f.eks. et grustak, et uryddet stykke skog etter skogdrift). Naturstykket er ikke virkelig objektivt ødelagt, det er "bare" et mentalt bilde som oppstår i oss mennesker når vi ser naturstykket. Noen vil ikke merke seg med det og vil synes "ødeleggelsen" er uten betydning (det vil altså knapt nok oppleves som ødeleggelse i det hele tatt). Andre vil oppleve det som ødeleggelse, men mene at det er verdt det pga den subjektive opplevelse av verdiøkning på andre områder (f.eks. en ny gate med bolighus bygget i tre). Andre igjen vil oppleve det som "helt forferdelig" fordi de mentalt er slik at de opphøyer naturen nærmest til en slags guddom, men de ikke bryr seg om mennesket og hva mennesket skaper.

Jeg kunne sikkert fortsette i timesvis, men håper dette gir en viss forståelse av mitt forhold til dette med "leve i pakt med naturen" og forestillingen om "verdier ute i naturen".
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Gjest
Gjest

InnleggSkrevet: 27 09 11 10:45    Tittel: Ingen tema Svar med Sitat

Bra tråd Smile
Til Toppen
Vis Innlegg fra:   
Start Nytt Tema   Svar på Tema   Hurtigsvar    FrittForum Debatt Hovedsiden -> Åpen meldingsboks for uregistrerte Alle klokkeslett er CET (Europa)
Side 1 av 1

 
Gå Til:  
Du kan starte nye temaer i dette forumet
Du kan svare på temaer i dette forumet
Du kan ikke endre dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke delta i avstemninger i dette forumet


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

(GH2)

Opprett ditt eget phpBB 2 forum gratis her | Personvern